Aanbod

In de praktijk kunnen kinderen en jongeren terecht wanneer ze moeilijkheden ervaren op emotioneel, gedragsmatig, sociaal of schools gebied. Hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen vinden hier eveneens een specifieke begeleiding. 

Samen met hen en hun ouders gaan we op zoek naar de oorzaken die hun welbevinden en persoonlijke ontwikkeling belemmeren, zodat we binnen een vertrouwde en veilige setting naar een oplossing kunnen werken. 

Kinderen beschikken van nature over een sterke intuïtie en ontwikkelen spontaan strategieën om de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden voor hen draaglijk te maken. Maar soms loopt het mis en neemt die overlevingsstrategie de bovenhand. Zij kunnen zelf aangeven zich niet goed te voelen, of je merkt als ouder plotse veranderingen in hun gedrag of in jullie communicatie. Tijdens de therapie werken we nauw samen om inzicht te bieden in de dieperliggende oorzaken, zodat zij de wereld terug aan kunnen vanuit hun eigen kracht, met behulp van hun talenten.  We vertrekken steeds vanuit een diep respect voor hun authenticiteit, kwetsbaarheid en kracht.

Voor kinderen is het vaak moeilijker om hun klachten te verwoorden. Daarom wordt de therapie steeds afgestemd op de leeftijd, de ontwikkeling en de hulpvraag van het kind. Ook de ouders worden betrokken aangezien kinderen in voortdurende wisselwerking staan met hun omgeving.


Psycho-educatie

Bij psycho-educatie wordt er informatie en advies gegeven aan de ouders en/of aan het kind. Hierdoor krijgen ook de ouders meer inzicht in de mogelijkheden en uitdagingen van hun kind.

Gesprekstherapie

Via gesprek leren kinderen en jongeren zichzelf beter kennen en gaan zij hun gevoelens en gedrag beter begrijpen, en dus ook hun klachten.  We gaan samen op zoek naar het hoe en waarom van de moeilijkheden en hoe we de situatie kunnen verbeteren.  Zij leren hun eigen krachten en talenten kennen waarmee ze beter om kunnen gaan met hun probleem. Gesprekstherapie gebeurt steeds in een veilige omgeving waarin het kind / de jongere vertrouwen vindt om open te vertellen wat hem bezighoudt. Hierbij staat het beroepsgeheim centraal.

Speltherapie

Jonge kinderen communiceren anders over de dingen die ze meemaken in het leven, hun taal verloopt via het spelen. Zo krijgen ze spelenderwijs de gelegenheid om hun emoties te uiten, bepaalde gebeurtenissen een plaats te geven en te oefenen met nieuwe vormen van gedrag. Het is een manier om kinderen te helpen die moeilijkheden ondervinden in hun ontwikkeling, op gedragsmatig, sociaal of emotioneel gebied.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken met de ouders waarbij er meer uitleg wordt gegeven over de klachten bij het kind, de ouder(s) in hun opvoeding ondersteund worden en er kan geoefend worden met nieuwe vormen van aanpak. Gezien de voortdurende wisselwerking tussen de kinderen / jongeren en hun ouders (en omgeving) worden zij ook nauw bij de therapie betrokken.