Verloop


Aanmelding

Elk kind is uniek, net zoals elke reden van aanmelding. Elk begeleidingstraject is dus ook uniek en wordt aangepast aan de specifieke noden van het kind of de jongere.

U kan zowel via email als telefonisch contact opnemen, zodat we eerst samen kunnen nagaan of u aan het juiste adres bent. In dit geval maken we een afspraak voor een eerste gesprek, dat geen verbintenis is voor een verder traject.

Intakegesprek

Een intakegesprek maakt het mogelijk om efficiënt te kunnen werken. Bij het eerste contact wordt een vragenlijst doorgestuurd. Via de vragenlijst en het intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en worden de doelen voor de therapie gezet. De eerste sessie begint met jullie verhaal, ervaringen en vragen.

Traject

Een sessie duurt 45 minuten. De duur van de begeleiding hangt af van de hulpvraag en het verloop van de sessies. Samen wordt er gekeken of een langer of korter traject nodig is. Op regelmatige tijdstippen evalueren we de evolutie van de hulpvraag.

Therapie

Tijdens onze sessies wordt een veilige omgeving geboden waar kinderen zichzelf kunnen zijn, en er ruimte wordt gecreëerd om een contact op te bouwen waarin zij vertrouwen vinden. Therapie is een proces, waarin ook de belangrijke personen in het leven van het kind of de jongere, mee evolueren. Zo hebben de ouders, gezinsleden, vriendjes en leerkrachten eveneens een belangrijke plaats, en in hun onderlinge interactie zullen zij mee de vooruitgang van het proces bepalen.

De vertrouwensrelatie met het kind blijft steeds gerespecteerd, tenzij er belangrijke aanwijzingen zijn dat de veiligheid van het kind in het gedrang komt.