Kinderen zijn ons meest kostbare bezit, ze verdienen al onze zorg om hun eigenheid, puurheid en kwetsbaarheid te beschermen.


Als psychologe, kindertalentenfluisteraar en psychodiagnosticus gaat mijn aandacht uit naar kinderen en jongeren waarbij we samen met de ouders op zoek gaan naar het hoe en waarom van bepaalde problemen. We gaan na wat de sterktes zijn van het kind en de werkpunten die we samen zullen aanpakken. Vervolgens spreken we een begeleidingstraject af.


Naast mijn algemene opleiding Klinische Psychologie, Gedrags- en Systeemtherapie bij Kinderen en Jongeren (UG 2001) verdiepte ik mij In de loop der jaren in extra praktijkgerichte coaching opleidingen en gespecialiseerde trainingen:

 • Life Coach, CVA
 • Kindercoach, CVA
 • Kindercoach, Magie in de Opvoeding, a Little Magic, Ken Heylen
 • Gecertificeerd Expert Hoogbegaafdheid, Gifted Academy, Hoogbloeier
 • WISC-V NL training & certificatie - Pearson, Utrecht
 • Kindertalentenfluisteraar - BlijMetMij! Academie, Lier
 • HSP, hsp Vlaanderen, Gent
 • Speltherapie, PSY10, Tine Maeyens
 • Kortdurende Opleiding Ontwikkelingspychologie, PSY10, Tine Maeyens
 • Basisopleiding Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie, UG School of Experiential-Dialectical Psychodrama, Merelbeke (2022-2023)


Gezien ik een erkend psycholoog ben, ben ik:

 • gebonden aan de deontologische code en het beroepsgeheim
 • lid van de Psychologencommissie
 • lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen VVKP
 • lid van de Belgische Federatie van Psychologen BFP
 • erkend door FOD Volksgezondheid

Erkenningsnummer: 752124356

Visumnummer: 288163

Ondernemingsnummer: 0738.645.892